Maatschappij in transitie.

“We leven niet in een tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperken “ (Prof Dr. Jan Rotmans).
De dagelijkse realiteit van bedrijven en (semi-)overheden, traditioneel bepaald door marktwerking, wordt in toenemende mate bepaald door maatschappelijke vraagstukken. Economische prestaties vinden vooral draagvlak als ze respect tonen voor de sociaal-maatschappelijke kant ervan, binnen ecologische aanvaardbare randvoorwaarden. Dit vraagt om transities waarbinnen het leren in opleiding en praktijk cruciaal is en de samenwerking met maatschappelijke partners geborgd. De evolutie naar een duurzame samenleving is ‘al doende te leren en al lerende te doen’.

Jouw activiteiten hier?

link melden?

Wil jij iets aan deze website toevoegen. Neem contact op met de beheerder.

Ik wil bijdragen