LEREN VOOR DUURZAME ONTWIKKELING
Leren voor duurzame ontwikkeling (LvDO) helpt mensen (opleiding, werk en privé) om actief mee te werken aan een duurzamer toekomst. Binnen activiteiten voor alle leeftijden, gebaseerd op UNESCO-uitgangspunten, leer je niet alleen over maar participeer je ook in duurzame ontwikkeling.

Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s)

Naar website

Unesco: de grondlegger van duurzaam ontwikkeling

Naar website

Duurzaamheid, de ontbrekende schakel

Leren voor duurzame ontwikkeling: hoe?

Kennisprogramma Duurzaam Door

Naar website

Drie interviews met Prof. Dr Arjen Wals

LvDO in de technasiumpraktijk

UNESCO Masterclasses

Onderwijs ontwerpen

In de handreiking lees je o.a. een korte omschrijving van de theorie, de ontwerprichtlijnen en worden ervaringen met LvDO beschreven.

1) Leren voor duurzame ontwikkeling gewoon doen!
2) LvDO Handreiking Technasium
3) ESD; Just do it!

Naar website

Kennisbasis lerarenopleiders

Artikel: kennisbasis lerarenopleiding en opleidingsscholen (Frijters en Laarveld, 2018)

Download hier