Lesmateriaal onderzoek door vmbo leerlingen

Binnen verschillende (examen) programma’s speelt duurzame ontwikkeling expliciet een rol. Met suggesties voor concrete leertrajecten willen we voorbeelden delen en elkaar inspireren. Jouw materiaal ook hier? Klik hier.

Om zoveel mogelijk leerlingen en studenten tijdens hun opleiding in contact te brengen met duurzame ontwikkeling staan hier enkele voorbeelden: po, vo mbo hbo wo.

Voor de onderbouw Dienstverlening en Producten.

Naar lesmateriaal

Voor de onderbouw
Groen.

Naar lesmateriaal

Voor de onderbouw Horeca, Bakkerij en Recreatie.

Naar lesmateriaal

Voor de onderbouw Mobiliteit en Transport

Naar lesmateriaal

Voor de onderbouw Techniek (PIE EN BWI)

Naar lesmateriaal

In de docentenhandleiding worden alle stappen van dit leertraject een voor een uitgewerkt met daarbij suggesties voor aanvullende activiteiten. Het leertraject als geheel, inclusief het noodzakelijke delen van kennis en opgedane ervaringen door de leerlingen, zal minimaal 7 lesuren in beslag nemen.

Vragen of suggesties: klik hier