Overzicht leertraject “Duurzame Ontwikkeling in de sector”.

Voor de onderbouw Mobiliteit en Transport.

Dit leertraject omvat een leerlijn (instructieboek), een werkboek en een set basiskenniskaarten voor de leerlingen, met bijbehorende docentenhandleiding. Om leerlingen inzicht te geven in een complete sector zijn twee extra kaarten ontwikkeld (6 en 7).

Voor de onderbouw Mobiliteit en Transport

Deze onderdelen worden zijn als volgt benoemd. Download hier:

  1. docentenhandleiding
  2. leerlijn
  3. werkboek (printbaar)
  4. werkboek (invulbare pdf)
  5. basiskenniskaarten
  6. extra kaart productieketen
  7. extra kaart 2 productieketen – stripverhaal

Vragen of suggesties: klik hier

In de docentenhandleiding worden alle stappen van dit leertraject een voor een uitgewerkt met daarbij suggesties voor aanvullende activiteiten. Het leertraject als geheel, inclusief het noodzakelijke delen van kennis en opgedane ervaringen door de leerlingen zal minimaal 7 lesuren in beslag nemen.